Κοινοβουλευτική Δράση

Νέα, δελτία τύπου και ανακοινώσεις του κ. Μιχάλη Κασσή

Ομιλία Μιχάλη Κασσή επί των άρθρων και τροπολογιών του Σ/Ν ''Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος''

Ομιλία Μιχάλη Κασσή επί των άρθρων και τροπολογιών του Σ/Ν ''Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος''
06May2014

Κατ’ αρχήν θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη και σημαντική η προσπάθεια η οποία γίνεται από πλευράς του Υπουργείου. Το είπα και στην προχθεσινή συζήτηση. Εμείς, εδώ και ένα χρόνο περίπου, ζητήσαμε ως ΠΑΣΟΚ να διευθετηθούν θέματα που αφορούν τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο. Γιατί είναι τέτοιες οι δραστηριότητες που ουσιαστικά χρειάζονται αυτές οι παρεμβάσεις σε επίπεδο Βουλής, αλλά πολύ περισσότερο χρειάζεται και η μεταφορά αρμοδιοτήτων σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια και τους δήμους.

Θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι ο Υπουργός αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μεταφερθούν οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια. Εμείς είμαστε απ’ αυτούς που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και να δοθούν οι αρμοδιότητες σε εκείνους τους φορείς που είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι, όπως η περιφέρεια και οι δήμοι. Άρα, αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό.

Εγώ δεν θα αναφερθώ στα άρθρα στα οποία συμφωνούμε. Θα αναφερθώ σ’ αυτά τα άρθρα στα οποία ουσιαστικά έχουμε ενστάσεις και τις είχαμε διατυπώσει.

Αναφέρομαι στο άρθρο 33 που έχει να κάνει με τις εμποροπανηγύρεις, τα λεγόμενα παζάρια. Κύριε Υπουργέ, δεν θα κάνουμε παζάρια πλέον στις ημέρες. Καταθέσαμε την άποψή μας και την πρότασή μας ως ΠΑΣΟΚ και είπαμε για τις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις να είναι έως πέντε ημέρες, για τις ζωοπανηγύρεις και τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις να είναι έως επτά ημέρες, ενώ για τις χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές έως δεκαπέντε ημέρες, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να καθορίσουν επακριβώς πόσες ημέρες μπορεί να λειτουργεί μία εμποροπανήγυρις, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά και τα προβλήματα, αλλά και τους ανθρώπους και μπορούν να τα διαχειριστούν καλύτερα. Οπότε, όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο, είμαστε πολύ συγκεκριμένοι.

Όσον αφορά το θέμα της μεταφοράς των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι εργαζόμενοι που θα μεταφερθούν στις περιφέρειες πρέπει να έχουν πλήρη τα δικαιώματα, όπως τα έχουν και σήμερα, ώστε να μην υπάρχει καμία ανησυχία και στους εργαζόμενους.

Έρχομαι στο άρθρο 5, για το οποίο ουσιαστικά εδώ έγινε η μεγάλη κουβέντα και με τους φορείς και σε επίπεδο Βουλής στην προηγούμενη συνεδρίαση. Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, είχαμε την άποψη ότι ο διαχωρισμός των θέσεων παραγωγών και εμπόρων λαϊκών αγορών θα είναι το καλύτερο για τους παραγωγούς.

Δυστυχώς, όμως, το τριήμερο που μεσολάβησε προκύψαν πάρα πολλά θέματα. Και δεν είναι μόνο οι έμποροι των λαϊκών αγορών στο δρόμο σήμερα και είναι κλειστές οι λαϊκές, είναι και οι παραγωγοί, κύριε Υπουργέ.

Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θέλω να αμφισβητήσω την καλή σας πρόθεση προκειμένου να μπει μια σειρά. Όμως, νομίζω –και ως ΠΑΣΟΚ λέμε– ότι το καλύτερο είναι να παραμείνουν όπως είναι σήμερα, να μην υπάρχει ο διαχωρισμός και να μην γίνεται η κλήρωση. Κλήρωση να γίνεται μόνο στις κενές θέσεις από 1η Ιανουαρίου του 2015.

Ίσως να πείτε ότι είναι μια αλλαγή στάσης του ΠΑΣΟΚ επειδή υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Όμως, είναι λογικό και πρέπει πραγματικά να δείτε, κύριε Υπουργέ, ότι οι άνθρωποι αυτοί βγήκαν στο δρόμο και σήμερα είναι ακόμη σε κινητοποιήσεις –και δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσουν- γιατί πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Από εκεί και πέρα, εν ευθέτω χρόνω, να το δούμε, εάν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι σήμερα λύνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα από πλευράς των φορέων.

Έρχομαι σύντομα στις τροπολογίες. Στις υπουργικές τροπολογίες συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε, όμως, με την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αν δεν αποσυρθεί η παράγραφος 2, δεν θα την ψηφίσουμε.

Πάμε στις βουλευτικές τροπολογίες. Συμφωνούμε με την τροπολογία 1432, την 1434 που αφορά τη συγκεκριμένη τροπολογία, που αναφέρθηκε και ο κύριος Υπουργός για το θέμα των βοσκοτόπων. Πρόκειται για ένα μεγάλο θέμα που νομίζω ότι με την τροπολογία αυτή λύνεται.

Η 1436 είναι η βουλευτική τροπολογία που αφορά τους συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές. Εδώ, κύριε Υπουργέ, πρέπει να διορθωθεί στο άρθρο 9, παράγραφος 3, εδάφιο β΄ η φράση: «ανά πενήντα παραγωγούς και μέχρι δέκα άδειες» και να αντικατασταθεί με τη φράση «ανά δέκα παραγωγούς και μέχρι δεκαπέντε άδειες». Θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα των συνεταιρισμών, των παραγωγών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές, όπως και οι τροπολογίες 1437 και 1441.

Όσον αφορά στο άρθρο 33, εμείς είπαμε ότι δεν θα κάνουμε παζάρια σε ό,τι έχει να κάνει με τις ημέρες. Πέντε μέρες για τις θρησκευτικές, επτά για τις ζωοπανηγύρεις και παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και δεκαπέντε ημέρες για τις χριστουγεννιάτικες και τις πασχαλινές αγορές. Νομίζω ότι ήταν η πρόταση την οποία καταθέσαμε από την αρχή στην Επιτροπή και τελευταία στη συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια.

Κλείνοντας, έρχομαι στη νομοτεχνική βελτίωση του άρθρου 5.

Θα συμφωνήσω απόλυτα, κύριε Υπουργέ, με την παρατήρηση που έγινε από πλευράς του συναδέλφου του ΚΚΕ, ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και η παράγραφος 2. Να λέει δηλαδή ότι η νομοτεχνική βελτίωση αφορά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5, γιατί εμείς δεν εξουσιοδοτήσαμε τον Υπουργό με αυτό που είπε ο κ. Βορίδης.

Εμείς συμφωνήσαμε να γίνει αυτή η νομοτεχνική βελτίωση, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από το χρόνο του τριμήνου που θα έχετε με τους φορείς να γίνει η διαβούλευση, η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα παρακολουθεί τα πράγματα και αν θέλετε, θα μπορεί ακόμη και να παρέμβει, για να είμαστε συνεπείς απέναντι σε αυτά τα οποία λέμε.

Όσον αφορά τις τροπολογίες, θεωρώ πολύ σημαντικό από πλευράς της Κυβέρνησης και διά του αρμοδίου Υπουργού το να τις κάνει αποδεκτές. Υπάρχουν βέβαια ενστάσεις οι οποίες κατατέθηκαν όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που θα έπρεπε να έρθει σε άλλο χρόνο και σε άλλο νομοσχέδιο ή αν θέλετε και σε αυτοτελές νομοσχέδιο να έρθει ούτως ώστε να μπορούμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας καλύτερα.

Όσον αφορά την τροπολογία που αφορά τους βοσκότοπους, χαίρομαι που ορισμένοι συνάδελφοι την έπιασαν στα χέρια τους και τη μελέτησαν. Μόνο που οι άνθρωποι αυτοί τους οποίους ενδιαφέρει η συγκεκριμένη τροπολογία, οι κτηνοτρόφοι – βοσκοί σε λίγη ώρα θα ξυπνήσουν για να πάνε για άρμεγμα και δεν τους ακούν. Εάν τους άκουγαν, θα τους τραβούσαν τέτοιο «μαύρισμα» στις εκλογές που θα το θυμούνταν σε όλη τους τη ζωή! Οι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν το πώς διαχειρίζονται τα πράγματα. Ειπώθηκε από την πλευρά της συναδέλφου Βουλευτού των Σερρών ότι κάποια εκατομμύρια χάθηκαν στις Σέρρες γιατί δεν υπήρχαν οι κατάλληλες βοσκήσιμες εκτάσεις, προκειμένου να εισπράξουν τις ενισχύσεις. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει.

 

Σας ευχαριστώ.