Συνάντηση με Δήμαρχο Μετσόβου κ. Τσομπίκο για το θέμα των κατολισθήσεων.