Συνάντηση με τον πρόεδρο παραρτήματος Ηπείρου Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων κ. Σωτήρη Σπυριδάκη