Φωτογραφίες από τις συναντήσεις του Μιχάλη Κασσή στις 24/09/2014