Φωτογραφίες από την επίσκεψη του Ε. Βενιζέλου και Ευρωβουλευτών στα Ιωάννινα.