Επίσκεψη σε φορείς μέριμνας.

Επίσκεψη σε φορείς μέριμνας του Ν.Ιωαννίνων παρουσία του Υφυπουργού εργασίας κ.Κεγκέρογλου.