Επίσκεψη στο ΧΥΤΑ Ελληνικού για επιθεώρηση των προβλημάτων.