Κοινοβουλευτική Δράση

Νέα, δελτία τύπου και ανακοινώσεις του κ. Μιχάλη Κασσή

Ομιλία στην Ολομέλεια της ως ειδικός αγορητής του Πασοκ

Ομιλία στην Ολομέλεια της ως ειδικός αγορητής του Πασοκ
03Oct2012

Εισήγηση κ. Μιχαήλ Κασσή Βουλευτή Ιωαννίνων ΠΑΣΟΚ Στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων για το Νομοσχέδιο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων <<Κύρωση της από 1ης Ιουνίου 2012 Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου <<Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι,γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 28 του ν.1892/1990(Α΄ 101)>> και λοιπές διατάξεις>>

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η κύρωση  της πράξης νομοθετικού περιεχομένου σχετικά με την έγκαιρη καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών και με βάση την έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων από τη Δ/ση Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεωρούμε πως πρέπει να είναι άμεσα εφαρμόσιμη καθώς αποτελεί έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης που οφείλεται στην προκήρυξη των γενικών βουλευτικών εκλογών και στην ομαλή εξέλιξή τους την 17η Ιουνίου 2012.

Μιας διαδικασίας που επιβάλλει να καταβάλλουν, χωρίς καθυστέρηση, οι οικίες ΔΟY την ειδική αποζημίωση και τα οδοιπορικά των λειτουργών που αναφέρονται παραπάνω.

Η επόμενη τροποποίηση αφορά την έκτακτη ανάγκη η οποία συνίσταται στην αποκατάσταση της ομαλής οικονομικής ζωής της χώρας η οποία διαταράσσεται  από την εφαρμογή του αρ.33 του ν.4061/2012 που αντικατέστησε το αρ 28 του ν.1892/1990, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται η προηγούμενη λήψη άδειας του ΥΕΘΑ στο σύνολο των συναλλαγών, για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε ακίνητα που βρίσκονται ακόμη και σε μη ιδιωτικές νήσους ή νησίδες εντός της επικράτειας.

Η τροποποίηση αφορά στο να απαιτείται έκδοση άδειας του ΥΕΘΑ όσον αφορά τις ιδιωτικές νήσους ή νησίδες και όχι γενικά σε ακίνητα που βρίσκονται σε νησιά της χώρας, όπως από σφάλμα προβλέφθηκε κατά την αντικατάσταση του αρ.28 του ν.1892/1990 από το αρ.33 του ν.4061/2012.

Η αντικατάσταση αυτή πρέπει να γίνει για λογούς απλούστευσης  της διοικητικής διαδικασίας χωρίς να απαιτείται σύμπραξη  δυο υπουργών (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Άμυνας ), αλλά μόνο από τον Υπουργό Άμυνας, για προφανείς λογούς εθνικής ασφάλειας κάτι το όποιο έχει ύψιστη σημασία για το ΠΑΣΟΚ.

Για τα εμπράγματα δικαιώματα σε μη ιδιωτικά νησιά ισχύει ότι προβλέπεται για της εκτάσεις σε όλες τις περιοχές τις χώρας. Ουσιαστικά έχουμε απεμπλοκή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης από την όλη διαδικασία και την πρόσθεση του επιθετικού όρου <<ιδιωτικός>>  για τα ακίνητα των νήσων και νησίδων.

Τέλος, με τη μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη, διασφαλίζονται ότι είναι έγκυρες και ισχυρές συμβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά η νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικά ακίνητα που βρίσκονται σε μη ιδιωτικές νήσους ή νησίδες εντός της ελληνικής επικράτειας και συντάθηκαν στο διάστημα  μεταξύ  22 Μάρτιου 2012, ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της τροποποιητικής διάταξης του αρ.33 του ν.4061/2012 και 1ηςΙουνίου 2012 που είναι ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της, υπό κύρωση , Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Επίσης, εξασφαλίζονται  οι πράξεις που εκδόθηκαν χωρίς άδεια του ΥΕΘΑ σύμφωνα με το αρ28.ν.1892/1990, όπως τροποποιήθηκε από το  αρ 33.ν.4061/2012 και  διασφαλίζεται ότι έχει τηρηθεί κατά την έκδοση τους η διάταξη της παρ 1. Αρ.25 του νόμου 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 2.  Αρ.114  του νόμου 3978/2011.

Με αυτή λοιπόν τη ρύθμιση αποκαθίσταται η ομαλή οικονομική ζωή της χώρας καθώς ρυθμίζεται η ισχύς των ανωτέρω συμβολαιογραφικών πράξεων.

Βάση της έκθεσης η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι άμεσα εφαρμόσιμη και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αντιλήφθησαν για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας της 17ης Ιουνίου αφορά το σύνολο της κοινωνίας και της λειτουργίας της Δημοκρατίας και η ρύθμιση του συνόλου των συναλλαγών  για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων αφορά την ομαλοποίηση της οικονομικής ζωής της χώρας.

Για αυτούς τους λογούς αλλά και για λογούς απλούστευσης της διοικητικής διαδικασίας, πάντα όμως με γνώμονα την εθνική ασφάλεια για τις ιδιωτικές νήσους, το ΠΑΣΟΚ είναι θετικό στο σχέδιο νόμου και στις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Ευχαριστώ