Κοινοβουλευτική Δράση

Νέα, δελτία τύπου και ανακοινώσεις του κ. Μιχάλη Κασσή

Εισήγηση του Μιχάλη Κασσή για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Εισήγηση του Μιχάλη Κασσή για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
04Jan2014
Με αντικείμενο 

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,  ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

 

Καταρχήν εύχομαι καλή χρονιά σε όλους και το 2014 να φέρει σοβαρότητα, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα σε όλους μας.

 Στο παρόν σχέδιο Νόμου επιχειρείτε μία περιγραφή του θεσμικού πλαισίου, σχετικά με τα διοικητικά μέτρα, τις κυρώσεις και τις διαδικασίες επιβολής τους, στους παραβάτες της νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) στους τομείς τροφίμων, ζωοτροφών, υγείας και προστασίας ζώων και της διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και των Παράγωγων Προϊόντων (ΠΠ) αυτών.

 

Γίνεται μία σημαντική παρέμβαση στους τομείς αυτούς με τη θέσπιση ενός κωδικοποιημένου νομοθετικού πλαισίου και με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα ενιαίας και αναλογικής αντιμετώπισης ομοειδών θεμάτων και η απόδοση δικαίου.

 

Βέβαια πιστεύουμε πως το παρόν νομοσχέδιο θα ήταν πιο χρήσιμο εάν κωδικοποιούσε το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας, της οποίας εκτενής λίστα δίνεται στο άρθρο 65. Με μια γρήγορη ματιά στο άρθρο αυτό, καταλαβαίνουμε ότι το σύνολο της νομοθεσίας είναι δαιδαλώδες και ουσιαστικά δυσχεραίνει τη συμμόρφωση με της επιταγές της νομοθεσίας για τον απλό επιχειρηματία.

 

Αξίζει βέβαια να τονιστεί πως για τη σύνταξη των πρώτων 36 άρθρων του Νομοσχεδίου έχουν ληφθεί υπ΄ όψιν όλα τα θέματα συμμόρφωσης της χώρας προς το Ευρωπαϊκό πλαίσιο περί τροφίμων και ζωοτροφών και οι κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

 

Επιπλέον έχουν συμπεριληφθεί θέματα για τα οποία στην πράξη έχουν διαπιστωθεί προβλήματα, ενώ συμπεριλαμβάνονται και απόψεις αρμόδιων φορέων και επαγγελματικών κλάδων και οργανώσεων.

Με τον τρόπο αυτό η χώρα ικανοποιεί ένα χρόνιο πρόβλημα μη συμμόρφωσης που είχε απέναντι σε συστάσεις της ΕΕ.

 

Βέβαια , κ. Υπουργέ, όλα αυτά έχουν μία βασική προϋπόθεση προκειμένου να καταστούν εφαρμόσιμα:

 

Την ουσιαστική λειτουργία των υπηρεσιών και τη διαφάνεια των διαδικασιών ιδιαίτερα στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά  και του εποπτευόμενου απ’ αυτό Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

 

Οι διαδικασίες των ελέγχων στα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν σχέδιο νόμου είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την προστασία της Υγείας των πολιτών αλλά και για την προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας. Ελπίζω πως θα μπορέσουν να λειτουργήσουν στην πράξη και να μη ζήσουμε φαινόμενα διαστρέβλωσης ή παραποίησης.

 

Στο Δεύτερο μέρος του Νομοσχεδίου υπάρχουν μια σειρά από ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πολλά από τα οποία αποτελούν ρυθμίσεις που προέκυψαν από την εφαρμογή Νόμων που ήταν ατελείς ή δεν είχαν λάβει υπ΄ όψιν τους κάποια θέματα που παρουσιάστηκαν στην εφαρμογή τους.

 

Επιπλέον, κάποια θέματα πιστεύω πως έρχονται με καθυστέρηση και παρά το ότι λέμε το κάλιο αργά παρά ποτέ, καλό θα είναι να υπάρχει μεγαλύτερη εγρήγορση και κινητικότητα σε μία περίοδο που η κρίση απαιτεί ενίσχυση ειδικά του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

 

Πιο συγκεκριμένα στο 2ο μέρος:

 

 • Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4061/2012 αναφορικά με τη διαχείριση και προστασία ακινήτων του ΥΠΑΑΤ.

 

 • Επαναπροσδιορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ένα φυσικό πρόσωπο επαγγελματίας αγρότης και διευκολύνονται οι νεοεισερχόμενοι αγρότες, δεδομένου του ότι σήμερα, λόγω του ότι  δεν πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο και την προϋπόθεση εγγραφής στον ΟΓΑ, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν από την αρχή ως επαγγελματίες αγρότες.   
 • Επανακαθορίζεται ο ορισμός της έννοιας του επαγγελματία αγρότη, είτε αν απασχολείται στη στεριά ή στην αλιεία.

 

 • Επανακαθορίζεται η έννοια του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης και ορίζεται η τελευταία, καθώς και οι μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, η αγροτική δραστηριότητα και τα αγροτικά προϊόντα.

 

 • Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4056/2012 σχετικά με την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εντάσσοντας και νέες δραστηριότητες ή απλοποιώντας διαδικασίες.

 

 

 • Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4039/2012, αναφορικά με το καθεστώς που διέπει τα ζώα συντροφιάς, ενισχύοντας το πλαίσιο προστασίας τους και  προάγοντας τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.

 

 • Το ανώτατο όριο αποζημίωσης ύψους 70.000 Eυρώ, που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους δικαιούχους αποζημίωσης λόγω ζημιάς στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, διπλασιάζεται εφόσον πρόκειται για επίσπορες καλλιέργειες. 

 

 • Γίνονται επανακαθορισμοί και αποσαφηνίσεις σχετικά με το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, και Ουσιαστικά καθιερώνεται αποκλειστικά η ηλεκτρονική εγγραφή στο Μητρώο και προσαρμόζεται το περιεχόμενο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης που θα υποβάλλεται, στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η διασύνδεση με το Γ.Ε.ΜΗ.

 

 • Καθορίζεται η έννοια του όρου «αγρόκτημα» και ο σκοπός δημιουργίας του. Ρυθμίζονται θέματα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ»

 

 • Επιτέλους θεσπίζονται οι Αγορές Παραγωγών μετά από δύο σχετικές ρυθμίσεις και τροπολογίες που έχουμε φέρει στην Επιτροπή. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις στις αποφάσεις που έπονται της ψήφισης του Νομοσχεδίου.

 

 

 • Συγκεκριμένα επιτρέπεται η λειτουργία Αγορών Παραγωγών, με έμφαση στο τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων που πωλούνται σε αυτές.

 

Η υπάρχουσα πρόβλεψη ότι «η έναρξη λειτουργίας, η μετακίνηση ή η κατάργηση τους γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, μετά από αίτημα του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα της Αγοράς Παραγωγών και γνώμη του οικείου Δήμου και της Υπηρεσίας Τροχαίας» ίσως πρέπει να επανεξεταστεί και να γίνεται η διαδικασία σε επίπεδο Δήμου και μόνο.

 

 • Θεσμοθετούνται, με ευθύνη του ΥΠΑΑΤ εκδηλώσεις αποκαλούμενες Θεσμοφόρια, με σκοπό τη σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής και την ανάδειξη των τοπικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Δεν γνωρίζω τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα αυτής της ρύθμισης και ίσως τα «πανηγύρια» αυτού του είδους που δαπανούν μεγάλα ποσά καλό θα είναι να αντικατασταθούν από διαδικασίες ενίσχυσης των εξαγωγών και της προώθησης των προϊόντων μας. Νομίζω πως αυτό το θέμα πρέπει να το αποσύρετε.

 

 • Τέλος θεσμοθετείται ο «Κτηνίατρος εκτροφής», για τη διασφάλιση της προστασίας και υγείας των ζώων και την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.
 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Το παρόν Νομοσχέδιο πραγματεύεται πολλά και σημαντικά θέματα του Αγροτικού χώρου και είναι απαραίτητο να αποτελέσει αντικείμενο ευρύ διαλόγου και με τους φορείς.

Ο πρωτογενής τομέας μπορεί αν γίνει βασικός πυλώνας της αναγκαίας ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα και η οποία δεν έρχεται με ευχολόγια αλλά με δουλειά.

Και βέβαια δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη μόνο των αριθμών. Πρέπει πρωτίστως να αφορά τους ανθρώπους και ειδικά τους παραγωγούς.

Σας ευχαριστώ.